Plaskande och böljande forskning om katastrofer

19 min
Norge är ett land med en historia av allvarliga fjällskred och ras. Extra allvarligt kan det bli när stora bergsmassor faller ner i fjordar och vattenkraftsdammar, något som kan leda till störtfloder som orsakat många dödsfall under 1900-talet. Vi följer med till laboratoriet i Trondheim där ras ner i vatten simuleras och studeras.

Det har i dagarna varit mycket tal om det norska berget Mannen och risken för ras där. Men detta nu förestående ras skulle vara ett ganska litet fjällskred i Norge. Här finns en helt annan vana än Sverige av naturkatastrofer i form av skred, och i värsta fall efterföljande flodvågor i fjordarna.

Så sent som under 1900-talet dog många människor i sådana händelser i Norge men idag är landet bättre rustat tack vare modern övervakning, och även tack vare skalförsök på hur skred kan få dammar att svämma över.

Norge är precis som Sverige ett land med mycket vattenkraft och på Vattendragslaboratoriet i Trondheim görs väldigt konkreta försök kring vad som händer rasar bergsmassor i en dammbassäng.

Vår reporter Björn Gunér har varit där och hälsat på, och han klarade sig precis undan att bli nerskvätt vid bassängkanten när skredet gick. Det är Leif Lia, professor i vattenkraftskonstruktion vid Norges naturvetenskapliga och tekniska universitet, NTNU, som visar och berättar.