Är utvecklingen av det svenska fackspråket hotad?

24 min
Regeringen har föreslagit att bidraget till Terminologicentrum, TNC, ska minskas med fyra miljoner från år 2016. (Läs på sidan 93 i budgetförslaget.) Anledning är att TNC drivs som ett aktiebolag. Vad som ska hända med det arbete TNC bedriver idag är oklart och regeringen kan inte svara på om bolaget ska ha kvar sitt uppdrag att "verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället" efter 2016.

– Stödet till fackspråk som det bedrivs idag är hotat, utan ett statsbidrag kan vi inte göra det vi gör idag, säger Karin Dellby, vd på TNC.

 Hos näringsdepartementet säger man att det handlar om att TNC drivs som ett aktiebolag.
– Regeringen har gjort bedömningen att den här verksamheten ska kunna bära sina egna kostnader, säger Eva Lindström statssekreterare hos näringsminister Mikael Damberg.

TNC har ett uppdrag från regeringen att verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället ska de ha kvar det uppdraget?

– Det får man ju fundera över och diskutera vad de ska leverera förutom det de tar betalt för, säger Eva Lindström.

Mer om finansieringen av TNC och det svenska fackspråket i Språket.
Programledare Emmy Rasper

Veckans språkfrågor besvaras av Ylva Byrman.

* Finns ordet munsurfa?

* Har det blivit vanligare att säga "spendera tid"?

* Är det korrekt att använda ordet "fri" i betydelsen gratis?