Japansk skola inte så bra som sitt rykte

19 min
Japanska skolbarn hamnar alltid högre än svenska i den så kallade PISA-undersökningen. Trots detta menar många japanska experter att skolan är på väg att bli betydligt sämre.

Vetandets Värld besöker idag en mellanstadieskola i Shin-Urayasu som är en förort till Tokyo. Här tillämpar lärarna ett system där de sitter med på varandras lektioner. Efteråt utvärderas vad som varit bra och vad som kan göras bättre.

Trots att systemet i sig visat sig vara effektivt och bidragit till en mer stimulerande arbetsmiljö för lärarna, varnat många pedagoger som för att Japan stadigt tappar i den så kallada PISA-undersökningen som mäter kunskaperna hos i olika länder.

I programmet medverkar Kazuo Nishimura, professor i pedagogik vid Kobe University, Takashi Fujihira mellanstadielärare i skolan Shin-Urayasu och Ichiro Kato, studierektor för Shin-Urayasu.