Nyheter från Vetenskapsradion

4:59 min
Nu kommer en första kartläggning av människokroppens alla 20 000 proteiner, och kartläggningen har gjorts härifrån Sverige. Antalet publicerade studier som testar sjukdomshypoteser på möss har ökat kraftigt internationellt. Ett fossil av en skalle från ett urtida däggdjur på Madagaskar ger en tydligare bild av en hittills relativt okänd utdöd däggdjursgrupp.