Möss och människor - debatt om musstudier

19 min
Musstudier kan vara ett sätt att testa vetenskapliga hypoteser, men hur relevanta är egentligen dessa studier? I vilken utsträckning kan forskare dra slutsatsen att effekter på möss även påverkar oss människor? Dagens direktsända problem tar upp problem och möjligheter med musstudier.

Antalet vetenskapliga studier på möss blir allt fler. Det innebär att en ökande mängd forskarresultat publiceras i tidskrifter och även uppmärksammas av nyhetsmedier. Samtidigt är möss och människor olika.  

I dagens Vetandets värld diskuteras hur vi ska förhålla oss till musstudier och hur allmänheten ska kunna navigera bland forskningsresultaten.

I panelen medverkar Olle Terenius, docent i biologi vid SLU, Mats Wahlgren, professor i parasitologi vid Karolinska institutet (KI), Paul Hjemdahl, professor i klinisk farmakologi, KI. I programmet medverkar även Brun Ulfhake, professor i anatomi och verksamhetschef för komparativt centrum, KI.