Kriget mot kulturarvet

44 min
Bitte Hammargren, författare till ”Gulfen – en framtida krutdurk”, följer de ideologiska och religiösa spåren som leder fram till dagens kulturella katastrof i mellanöstern, där Isis utplånat en rad kulturminnen av stor vikt för hela mänskligheten. Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet, om hur liknande, fast i mindre skala, också skett i Sverige. Programledare: Odd Clausen.