Är Malmö antisemitismens högborg?

44 min
Spänt läge i Jerusalem efter dödsskjutningar och stridigheter på Tempelberget om rätten till judars och muslimers heliga plats.Samtal med SRs korrespondent Katja Magnusson om det känsliga läget i en upptrappad konflikt. Ny forskning från Malmö högskola om antisemitism i staden. Är judar mer utsatta där än på andra håll i landet? Samtal med Berit och Anders S Wigerfelt och reportage av Cemil Arikan med två judinnor som beskriver sin vardag. Nyheter i korthet med Åsa Furuhagen. Samtal med Omi Söderblom utifrån hennes bok; I skuggan av Nathan. I brev, andra dokument och Omis farfar Helges egna texter träder en annan bild av den ikoniserade ärkebiskopen fram. Hur var hans relation till familjen och Helge, som tog sitt liv vid 36 års ålder på Ulleråkers sjukhus? Lagom till 100 års jubileet av Nathan Söderbloms ärkebiskopsvigning får vi en berättelse om människan Nathan. Krönika från SRs korrespondent Thella Johnson i Helsingfors. Repportage av Åsa Furuhagen från Alsike kloster, som under 50