Berlinmuren - Europas sår

15 min
Mikael Timm tecknar minnet av muren 25 år efter att fördämningarna öppnades i Berlin. ”Muren finns inom oss. Den är del av det europeiska arvet. Vi fortsätter bygga murar för att avgränsa oss.” Programledare: Odd Clausen.