Vem är du?

Här finns inget ljud
- Vi människor är hemligheter för varandra. Det är något väldigt vackert med det. Kanske har jag ett ansvar för att låta min medmänniska behålla sin hemlighet.

Text: Andra mosebok 23: 1-9
Klockringning: Björksta kyrka, i Västmanland
Musik: Psalmen "Skulde jeg min gud ei prise", med Ingebrigt Håker Flaten och Håkon Kornstad från skivan "Elise". 
Maria Küchen är författare.