Gläntan - gudstjänst från Allhelgonakyrkan

Här finns inget ljud
När livet känns snårigt, kan en glänta ibland öppna sig. Det är temat för dagens musikgudstjänst med Irma Schultz Keller och Olle Carlsson.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”

Så säger Tomas Tranströmer i en dikt. Det är också temat för dagens gudstjänst från Allhelgonakyrkan på Söder i Stockholm.

Kyrkoherde Olle Carlsson berättar i sin predikan om Allhelgonakyrkan, som under många år varit en slags glänta för storstadsbor i Stockholm.

Åtminstone är det vad jag önskar att gudstjänsten ska vara, en plats och en stund för organiserad medkänsla. Ett självhjälpsmöte med mig själv, andra och Gud.

Jag tror att det som brukar hända i det här kyrkorummet är att vi vågar och kan stanna upp mitt i bruset. I staden. I Livet. Och att vi då börjar möta oss själva. Och då är ofta det första vi kommer i kontakt med, vår brustenhet och maktlöshet. Men det är också då som dörren öppnas på glänt till en djupare, ljusare verklighet.

Det blir en gudstjänst med nyskriven musik av och med Irma Schultz Keller, som sjunger tillsammans med Katarina Kammarkör och Katarina Flickkör.

"Som fjärilen mot nattens lampa,
söker sig till ljusets tråd
så söker jag dig utan vila,
ständigt närd av hopp om nåd."
Irma Schultz Keller

Medverkande

Olle Carlsson, präst
Irma Schultz Keller, solist
Hans Vainikainen, dirigent
Katarina Kammarkör
Katarina Flickkör
Ari Eskelinen, inledning
Gita Maria Eriksson, textläsning
Johan Berthling, kontrabas
Alexander Zethson, flygel
Johan Lindström, pedal steel, akustisk gitarr
Nino Keller, slagverk

Bibeltext

Matteus 12:15-21

Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan,
utan han skall en dag föra rätten till seger.
Och hans namn skall ge folken hopp.

Musik

All text och musik är skriven av Irma Schultz Keller, utom där annat är noterat.
Alla körarrangemang är skrivna av Hans Vainikainen, utom i "Komma till ro" där Samuel Starck har arrangerat.

Bär min vän
Håll om mig
Som fjärilen
Låt mig inte rädas
Gläntan (Text Tomas Tranströmer och Irma Schultz Keller, musik Irma Schultz Keller)
För den stora förödmjukelsens timme (Text Karin Boye, musik Irma Schultz Keller)
Långsam musik (Text Tomas Tranströmer, musik Irma Schultz Keller)
Komma till ro
Som fjärilen (instrumental)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Bär min vän
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.13
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Flickkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Håll om mig
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.17
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen Dirigent - Som fjärilen
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.23
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Flickkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Låt mig inte rädas
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.35
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Katarina Flickkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Gläntan
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.45
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - För den stora förödmjukelsens timme
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.51
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Långsam musik
  Kompositör: Irma Schultz Keller
 • 11.56
  Irma Schultz Keller Sång, Katarina Kammarkör, Hans Vainikainen Dirigent, Alexander Zethson Piano, Johan Lindström Gitarr, Johan Berthling Kontrabas, Nino Keller Slagverk - Komma till ro
  Kompositör: Irma Schultz Keller