Svenska i Österbotten

24 min
I Österbotten i Finland är de svensktalande i majoritet och de svenska dialekterna används av både gamla och unga i vardagslivet. Journalisten Kim Holm, som själv kommer från Voitby i Österbotten, har gjort en resa och talat med unga människor om vad som utmärker just deras dialekt. Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om vaga ord som vi själva fyller med detaljerat innehåll.Veckans samtliga frågor:-vilket är högst av kulle, höjd, fjäll eller berg?-ordet ’utveckling’ - kan det vara både positivt och negativt?-skillnaden mellan orden ’nyttja’ och ’utnyttja’- och mellan ’döma’ och ’bedöma’- liksom mellan kunnig och påläst-’dubbeltydigt’ - exakt synonym till tvetydig? Och ’mångtydig’, vad är det?-vad är en ’plös’ och håller ordet på att försvinna?