Samtalet Dansen en väg till befrielse!

29 min
Josefin Wikström i Askersund lever sin passion - dansen! För henne är dansen ett uttryck för befrielse, livsglädje och gemenskap, dansen har också hjälpt henne vidare efter ett övergrepp i barndomen. Delar av året jobbar också Josefin på ett barnhem i Indien där hon håller dansgrupper för barn som blivit sexuellt exploaterade. Marie Hansson träffar Josefin Wikström i hennes dansateljé i Askersund.