Samtalet

30 min
Det förväntades att vi skulle välja abort! Samtalet med Malin Hällström.