Jag var räddare för livet än för döden

30 min
När Karolina Tågerud mådde som sämst för två år sedan såg hon självmord som enda utvägen. Ett telefonsamtal från hennes läkare blev hennes räddning. --När min läkare ringde och frågade rakt ut om jag tänkte ta mitt liv kände jag en stor lättnad. Hon lyckades fånga in mig i rätt tid.

Karolina hade en väldigt tuff  tonårstid och i flera år pendlade hon in och ut i depression. I flera år prövade hon många olika jobb som ett sätt att döva sin ångest.
En ohållbar arbetssituation på arbetsplatsen var droppen. Hon förlorade allt hopp om livet . Hon gick in i en bubbla där hon planerade sluta sitt liv.

Karolina vill berätta om sina självmordstankar i förhoppning om att flera unga personer vågar söka hjälp när de mår som sämst.
--Det finns hjälp att få, säger hon.

Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare. Hon betonar att de flesta ungdomar som tar sitt liv har någon form av psyksik sjukdom, men hon säger också att självmord är en komplex händelse som har många bakomliggande faktorer.

Programmet är gjort av Cecilia Mora.

cecilia.mora@sr.se