Norska + danska + svenska = sant

24 min
Norska Språkteigen, danska Sproglaboratoriet och svenska Språket har samlats med sina språkexperter och svarar på språkfrågor från lyssnare i Norge, Danmark och Sverige.

Frågor om svenskan

Varför har svenskan så många ord som slutar på -is?

Varför har svenskan prickar över a och o istället för att skriva æ och ø?

Om "falska vänner"

Varför betyder inte rolig lugn på svenska som det gör på danska och norska?

Varför betyder grina olika saker på de olika språken?

Grannspråksförståelse

Hur ser utvecklingen ut - förstår vi varandra bättre eller sämre?

Hur låter det när vi härmar varandras språk?

Medverkande

Ann Jones programledare Språkteigen, Sylfest Lomheim norsk språkprofessor, Helle Solvang programledare Sproglaboratoriet, Jørn Lund dansk språkprofessor, Emmy Rasper programeldare Språket och Ylva Byrman doktorand i nordiska språk.