På spaning efter den fjärde feministiska vågen

44 min
Är den tredje vågens feminism på väg att utmanas av en fjärde våg? Hur ser den i så fall ut? Och finns det en konflikt med tidigare feministiska perspektiv? Samtal med Diana Mulinari, genusvetare och Aleksa Lundberg, transaktivist. Katarina Wikars fångar ett ord i tiden som det slösas med: Ordet "hållbar". Och Roger Wilson har besökt utställningen Disobedient objects V&A Museum i London.