Vågar jag tala ut med min pappa?

30 min
Teresa, 33, vill närma sig sin pappa. Men hon vet inte hur hon ska göra. Deras relation är stel och opersonlig. Och när de träffas ser de varandra knappt i ögonen.

Hon har så många frågor att ställa. Hur ser han på sitt faderskap? Varför var han inte emotionellt närvarande när hon var liten? Borde inte ens barn vara det viktigaste i livet?
Teresa ringer till Radiopsykologen för att få råd av Allan:ska hon våga prata med sin pappa om sin ilska, sin saknad och sin längtan?