Lunchekot 13 november

Här finns inget ljud
Inga resistenta bakterier i svenska grisar - Inga mutor för fotbolls-VM i Ryssland och Qatar - Kritikn växer i Indien efter att flera kvinnor avlidit efter massteringerar -- Kometlandaren Philae gäckar forskarna