Christina Claesson

4:39 min
Man måste inte vara ledare bara för att man är tupp.

Christina Claesson är författare, samhällsdebattör, storyteller, trädsovare och tryffeljägare. En blyg exhibitionist med starka drag av kreativitetsnarkoman som gör berättelser av allt, och allt av berättelser. Favoritcitat: Tiden läker inte alla sår men man kan så småningom förvandla dem till en god historia.