Kulturnytt

4:55 min
Riksenheten mot korruption inleder förundersökning efter granskning av Kaliber och Nina Asarnoj recenserar långfilmen Tjuvarnas Jul - Trollkarlens dotter. Programledare: Kristian Erskog