Är grupperna i förskolan för stora?

20 min
Storleken på barngrupperna har varit en fråga som debatterats mycket genom åren. Men när blir en barngrupp för stor och hur påverkas relationerna mellan vuxna och barn av antalet barn i gruppen?

För föräldrar är nog frågan om barngruppernas storlek viktigast, och nu har också forskarna intresserat sig för hur gruppstorleken påverkar vardagen i förskolan.

På Göteborgs universitet pågår en stor studie som bygger på intervjuer med förskollärare och observationer på förskolor över hela Sverige.

Studien är ovanlig eftersom det inte finns så mycket forskning om hur storleken på barngruppen påverkar barns lärande och förskollärares arbetsvillkor.

Projektet startade 2012 och ska avslutas 2015. Men redan nu finns en del att berätta.

– Ett av våra resultat är att det finns ingen forskning som visar värdet av stora grupper varken för barn eller vuxna, säger Pia Williams, professor i pedagogik och som leder studien.

Idag går ungefär 17 barn per grupp och genomsnitt ansvarar en pedagog för ungefär fem barn. Det här är genomsnittssiffror och i verkligheten varierar mycket mellan olika förskolor och olika kommuner.

Under de senaste tio åren har grupperna och personaltätheten varit ungefär den samma. Men en stor skillnad är att det går fler ettåringar i förskolan nu och barnen har längre dagar i förskolan.

Det är en situation som kan göra det svårt för personalen att leva upp till målen i förskolans läroplan.

Det ser Pia Williams i sin forskning.

– Ju fler barn i gruppen desto svårare att leva upp till läroplanens intentioner, säger Pia Williams.

I programmet medverkar Pia Williams, professor i pedagogik, Göteborgs universitet och Malin Broberg, professor i utvecklingspsykologi, Göteborgs universitet, Christina Mende, förskollärare.