Lunchekot 16 november

Här finns inget ljud
Världsekonomins problem överskuggades av Ukrainakrisen när G20mötet avslutades - Ny debatt om ekologisk odling är bättre för miljö o hälsa än konventionellt jordbruk - Upprörda känslor i Indien sen steriliserade kvinnor dött, uppgifter om rättgift i medicinen