Den livsfarliga ensamheten

29 min
Plötsligt händer något i livet vid 65 års ålder. Skilsmässa, anhörigs död, sjukbesked, pensionering..Självmorden i Sverige har minskat sedan 80-talet enligt tillgänglig statistik utom för de unga och gruppen över 65 år.

Den största riskfaktorn för självmord enligt statistiken tycks vara en ensamstående man i gruppen 85+ och som dessutom uppvisar psykisk ohälsa. I denna grupp är självmord över 4 gånger vanligare bland männen jämfört med kvinnorna.
 
Det andra programmet av tre i Tendens temavecka ”Självmorden vi inte lyckas stoppa”