Hur kom katten in i kraftuttryck?

23 min
Språkets lyssnarundersökning om attityder till svordomar gav upphov till många nya frågor, och i veckans program resonerar professor Lars-Gunnar Andersson med lyssnare om svordomars natur. Vad räknas som svordomar, undrar en lyssnare som brukar säga ’jämrars’. Och varifrån kommer ’katten’ i mera oskyldiga kraftuttryck, frågar en annan. Samtliga frågor denna vecka:-vad är egentligen en svordom?-upplevs svordomar som kraftigare i Uppsala än i Göteborg?-varför låter svordomar med ’helvete’ i starkare än de med ’himmel’?-kan man ’vaccineras’ mot svordomar i tidig ålder?-hur kom ’katten’ in i kraftuttryck?- ’skit’ som allmänt förstärkande led- ’din fåntratt’ - varför ’din’? Den i programmet omtalade artikeln "Du pacifist - din pacifist" av Göran Kjellmer finns i tidskriften Språkvård 1976:1.