Från maktsymbol till T-shirt-motiv

20 min
Idag på nationaldagen vajar svenska flaggan stolt över hela landet. Finns den svensk som inte vet hur den ser ut? Knappast. Men fastän den svenska flaggan har rötter många hundra år bak i tiden, började den inte bli en folkkär nationalsymbol förrän för sådär hundra år sedan. Det krävdes en hel del inskolning och uppmuntran för att få svenska folket att ta flaggan till sig.

– Flaggan var mycket länge en självklar symbol för överheten, makten och militären, och saknade all folklig förankring. Flaggorna syntes nästan bara på krigsfartygen ute till havs och på kungens fästningar, och gemene man visste inte ens hur den såg ut, säger Leif Törnquist, som skrivit en bok om svenska flaggans historia.

– Så sent som år 1869 motionerade en riksdagsman om att det borde flaggas vid alla svenska skolor, så att barnen fick lära sig hur svenska flaggan såg ut. Och det kommersiella jippot år 1916 när företaget Åhlén & Holm skänkte bort 8 000 flaggor till svenska folket bidrog alldeles säkert till det breda genomslaget för nationsflaggan, säger Cecilia Hammarlund-Larsson, intendent på Nordiska Muséet.