Hård reglering för brittiska medier

20 min
-Levesons utredning har en unik möjlighet att suga ut allt gift som finns i medierna! Så uttryckte sig Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair när han frågades ut av domare Brian Levesons utskott i måndags. Samtidigt förnekade Blair att hans regering gett mediemagnaten Rupert Murdoch några fördelar. Han blev närmare vän med Murdoch först efter att han slutat som premiärminister.

Tony Blair, Brian Leveson, den brittiska allmänheten och medierna verkar ganska överens om att landet behöver en hårdare reglering av medierna efter den stora avlyssningsskandalen, härvan som bara rullar vidare ju fler förhörs som hålls.

Självsanering räcker inte i Storbritannien

Det räcker inte längre med ett självsanerande system, anser de alla. Och även Nick Davies - den undersökande Guardianjournalisten som först drog fram alla oegentligheter - är inne på samma linje.

Engelsk statlig PO, eller OFCOM?

ska så småningom komma med förslag till en bättre medieetik i Storbritannien.

Troligen utser regeringen någon form av statlig pressombudsman, eller ger uppdraget till OFCOM, som fungerar ungefär som svenska Granskningsnämnden.

Största nyheten fortfarande

-Avlyssningsskandalen toppade nyheterna i Storbritannien förra året. Och är fortfarande en av de största nyheterna i landet, säger Martin Jönsson - redaktionschef på Svenska Dagbladet.

Snokande privatdetektiver

Jönsson följer turerna noga i den stora härvan med inhyrda privatdetektiver, köpta poliser, datorhackning och telefonavlyssning: "The Dark Arts", svartkonsterna, som de kallas på engelska, som medförde att Murdoch la ner sin söndagstabloid News of The World för ett år sedan.

Martin Jönsson redogjorde för skandalerna och efterspelet hittills på ettanordnat av Stiftelsen för mediestudier -- i förra veckan.

Stora förändringar att vänta

-Ingen vet exakt hur medierna kommer att regleras i framtiden i Storbritannien. Men det blir stora förändringar, det är helt klart, säger Martin Jönsson, som tycker att de svenska medierna borde bevaka denna allvarliga fråga bättre.

Drabbar detta också Sverige?

Publicerat sammanförde honom efter seminariet med PO - Allmänhetens pressombudsman - Ola Sigvardsson och Ulrica Widsell - ordförande i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN) - till en diskussion.

Australien och Danmark nära "skärpt etik"

För frågan är också om de hårdare reglerna kommer att spilla över på Sverige på något sätt på samma sätt som de kanske gör i Australien och Danmark?


SVERIGES SVAR PÅ FN:S MÄNNISKORÄTTSKOMMITTÉS FÄLLNING
Onsdagen den 30 maj svarade UD - och därmed den svenska regeringen - på den fällning vi har tagit upp. Fällningen som FN:s Människorättskommitté i Geneve gjorde efter att Sverige hade utvisat en afghansk författare, trots att han riskerade döden.

Migrationsverket och domstolen trodde inte på afghanen eller hans advokat. Men det gjorde alltså FN. Det finns flera märkligheter i det här fallet. Och märkligt är också att inga nyhetsmedier berättar, berättat om fällningen!