Europatanken - om historien, krisen och kulturen

42 min
Europa befinner sig i kris. Inte bara ekonomiskt utan hela EU-projektet blir allt mer ifrågasatt. Kosmo har varit i Belgien, där den europeiska konstbiennalen Manifesta i år har förlagt sin verksamhet i den gamla gruvorten Genk. Valet är av plats betonar det moderna Europas framväxt, men också den kol- och stålunion som var grunden till dagens EU.

I en övergiven byggnad i staden Genk, i ett av  Belgiens gamla gruvdistrikt inte långt från EU-byråkratins centrum i Bryssel, invigs den här helgen konstbiennalen Manifesta 9. Genk blev en modern stad på 1800-talet. Idag finns bara spåren av den gamla kolindustrin kvar och Manifesta som gjort till sin grej att på varje utställning ta fasta på just platsens specifika historia och politiska samtid, tar den här gången ett ännu tydligare grepp om just historien, närmare bestämt industrialismen och det som var EU:s vagga: kol- och stålunionen. Temat i år är ”det modernas djup” och utställningen är uppdelad i tre delar: en del med samtidskonst, en del med modern konst och så en del som mycket konkret återvänder till kulturarvet, i det här fallet den belgiska kolgruvans kulturarv.  Hedvig Weibull åkte dit och mötte konstnärer och kuratorer.

Kosmos Cecilia Blomberg har träffat EU-förespråkaren Per Wirtén som argumenterar varför det mångfacetterade Europa är en utmaning och inte ett hot. Han betonar också att EU-tanken föddes ur skräcken för Europa efter de krig som härjat kontineten under 1900-talet första hälft.


För första gången sedan EU bildades och också för första gången sedan Euron infördes talas det nu på allvar om möjligheten eller kanske risken att en nation lämnar samarbetet. Landet är Grekland och vår kulturkorrespondent Gunnar Bolin var där häromveckan. Då passade han också på att fråga de han träffade, hur de ser på Europa och vad som  skulle hända om Grekland lämnade EU.

Och så minns Fredrik Wadström vilka skräckscenarior som målades upp i samband med utvidgningen österut och funderar vidare kring de mentala gränser som flyttas när vi försöker förstå Europakartan och vem som är vem både innanför och utanför dess gränser.

Programledare: Cecilia Blomberg
Producent: Marie Liljedahl