Kulturnytt

15 min
Museer speglar inte mångfalden i det svenska samhället, diskussionen kring teaterföreställningen "Marken brinner" fortsätter och i Umeå vill konstnärsplattformen "Corners" utmana vår bild av vad som är centrum i en stad.