Kulturnytt

8:00 min
Svenska museer speglar inte mångfalden i det svenska samhället, enligt ny rapport från Riksutställningar.