Samtalstid ger kraft till äldre

20 min
Det finns mycket litet tid för samtal inom hemvården idag. Med pressade scheman pritoriteras det absolut nödvändigaste som medicinering, matlagning och städning. Men det finns mycket att vinna på reflekterande kraftgivande samtal, menar forskare vid högskolorna i Skövde och Borås.

I en interventionsstudie har hemvårdsanställda distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster fått avsatt samtalstid en gång i veckan under fyra månader med en del av sina patienter. Allt pekar mot att samtalen resulterar i mindre smärta och mer livsglädje bland de äldre.

– När vi analyserar arbetsmaterialet ser vi tendenser som tyder på att de äldre som fått kraftgivande samtal verkar tryggare. De larmar eller ringer till exempel färre gånger under helgen på extrastöd, verkar inte använda sig av så mycket extra vid behovsläkemedel mot smärta och åker heller inte lika ofta in till akuten, säger Catharina Gillsjö, lektor i vårdvetenskap vid högskolan i Skövde.

Mia Berglund, också hon lektor i vårdvetenskap vid högskolan i Skövde, menar att de kraftgivande samtalen borde vara en åtgärd som kan jämställas med medicindelning eller duschning.

– Det får man viss tid avsatt för, och då borde man också kunna få tid för sådana här samtal, säger Mia.