OBS Magasin

44 min
Att vara svag är ett starkt tabu. Hur ser vi på den som är svagare? Hur ser vi på oss själva när vi är svaga? I en ny bok utforskar idéhistorikern Sverker Sörlin sin egen men också vår tids rädsla för svaghet. Samtal om svaghet, rädsla och förakt med Sverker Sörlin och journalisten Katarina Hahr, som plötsligt vid 31 års ålder förlorade synen. Under vinjetten Ordet i tiden synar Måns Hirschfeldt samtiden genom ett instagram-filter. Hur hopplös är människan att umgås med? Sett ur djurens och naturens perspektiv: rätt så hopplös. Ligger lösningen i att börja se "Varandra i andra"? Så löd rubriken för en föreläsningsdag på konsthallen Havremagasinet i Boden i helgen OBS magasin var där.