Nytt kemikaliecentrum i läkemedelsjättens spår

19 min
År 2012 stängde Astra Zeneca sin stora forsknings- och utvecklingsavdelning i Södertälje. Ur spillrorna har nu bildats ett nationellt centrum för toxikologisk forskning med högt ställd vision om en kemikaliesäker värld.

Omkring 1200 personer i Södertälje arbetade i läkemedelsjätten Astra Zenecas stora forskningsavdelning. Men så bestämde företaget att lägga ut en stor del av forskningen på externa företag och koncentrera den kvarvarande egna forskningsverksamheten till andra platser.

Vare sig Stockholms län, Södertälje kommun eller de uppsagda forskarna ville att det stora forskningskomplexet med all kompetens skulle försvinna helt. Därför arbetade man intensivt under 2012 och 2013 för att skapa något nytt.

Ledande i denna process var landshövding Chris Heister och Karolinska institutets dåvarande rektor Harriet Wallberg samt en av de uppsagda forskarna, Ian Cotgreave.

Resultatet blev så småningom Swetox, ett nationellt forskningscentrum för toxikologiska vetenskaper. Swetox är ett samarbete mellan elva svenska universitet och ingår formellt som en del i Karolinska institutet.

– Vi ska vara navet i ett hjul där universiteten med sina forskare är ekrarna, förklarar Ian Cotgreave som innehar posten som vetenskaplig strateg i den nya organisationen.

Hittills har cirka 25 personer anställts på Swetox, de allra flesta är tidigare anställda på läkemedelsföretaget.

– Det handlar om att vi utnyttjar vår kompetens gällande läkemedel och överför den även på kemikalier, förklarar immuntoxikologen Karin Cederbrant.

Swetox ska både ha egen forskning i det före detta Astra Zeneca-forskningscentrat och fungera som samverkare av de elva anslutna universitetens forskning gällande kemikalier och gifter.

– Vi har finansiering hittills på cirka 140 miljoner, pengar som vi fått för att utföra viss specifik forskning. Vi hoppas så småningom även få medel av staten, en årlig grundplåt, för att kunna driva den här verksamheten, säger Ian Cotgreave.

Chef för Swetox är Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

I programmet medverkar Ian Cotgreave, vetenskaplig strateg vid Swetox, Södertälje,  Carl-Gustaf Bornehag, professor vid Karlstad universitet, Karin Cederbrant, immuntoxikolog vid Swetox, Elinor Törnqvist, veterinär vid Swetox och Ulf Norinder, beräkningstoxikolog, Swetox.