Vi hör ihop

Här finns inget ljud
- Den som har pengar blir inte gladare av att någon annan är fattig och den som är frisk blir inte gladare av att någon annan är sjuk. Vi står inte i kontrast till varandra, vi människor. Vi hör ihop.


Text: Hesekiel 47:6-12
Klockringning: Blåviks kyrka, i Östergötland. 
Musik: "Book of days", med Enya.
Maria Küchen är författare.