Jag kommer tillbaka

Här finns inget ljud
Både ord och ton utgår från altartavlan i Slottskapellet, Jönköping, i gudstjänsten på Domssöndagen. En tavla skapad av konstnären Sven Ljungberg.

Tranor flyger överst i altartavlan i Slottskapellet i Jönköping. 
Flyttfåglar, som symboliserar “jag kommer tillbaka”, alltså en uppståndelsesymbol.

Det är en mycket annorlunda altartavla som är gjord av framlidne professorn och konstnären Sven Ljungberg, Ljungby. Han har utgått från sin egen trädgård, men har också plockat in djur som har ett symbolvärde i Bibeln. Temat i gudstjänsten utgår från kyrkans altartavla.

Trumpetaren Per-Åke Wennerberg har tillsammans med pianisten Rolle Pettersson besökt ett sjuttiotal kyrkor och medverkat vid musikgudstjänster där altartavlorna har varit i centrum under rubriken ”Altartavlan i ord och ton”.

Altartavlan i kyrkan är alltid i centrum. Den finns där och fångar ögat. Men det är sällan den används som utgångspunkt för hela gudstjänsten.

Inspirationen till de båda musikernas tolkningar av altartavlor kommer från just Slottskapellets tavla där Per-Åke en gång satt under en begravningsgudstjänst och fängslades av symboliken i altartavlan.
Medverkar gör också församlingens prost Hans Boeryd tillsammans med solisten Nina Åkerblom Nielsen. Hon är sångerska, pianist, kompositör, textförfattare och arrangör.

Glädjen måste väl rimligen vara meningen med alltihopa. Ja, med livet i tiden och livet i evigheten.
Glädjen över att få var människa, skapad vacker och skön av Gud.
Glädjen över att vara omsluten på alla sidor och hållen i Guds hand.
Glädjen över att veta att vare sig jag lever eller dör så hör jag Herren till.

Mer om altartavlan

Sven Ljungbergs altartavla i Slottskapellet bygger på hans egen trädgård. Där har han målat in djur som symboliserar trosbegrepp bl a i Bibeln.
För att nämna några av djuren så dödar igelkotten ormen som är ondskans symbol.
Snäckan, i vilken snigeln sover sin vinter­sömn, är en symbol för graven och uppståndelsen.
Bofinken är sjä­len som njuter Paradisets fröjder.
Rödhaken drog ut taggarna i Kristi törnekrona och fick därför sin röda bröstfläck.
Jungfru Marie Nyckelpiga är en Mariasymbol.
Gräshoppan är ett gam­malt beprövat medel mot onda ögat.
Gråsparven symboliserar fattigdomen.
Bina symboliserar hopp, oskuld, uppståndelse och odödlighet.
Hackspetten är bönefågeln som inte förtröttas i sitt hackande.
Ugglan är visheten och göken är egoismen, trolösheten.
Flyttfågeln trana betyder ”Jag kommer till­baka” - alltså en uppståndelsesymbol.

Om Slottskapellet

Slottskapellet, beskrivs ofta som en av Jönköpings vackraste byggnader, och uppfördes redan år 1694. Ritningarna till kapellet gjordes av dåvarande landshövdingen i Jönköping, Erik Dahlberg. Kapellet byggdes som en planutformning likt ett grekiskt kors. Under senare delen av 1800-talet genomfördes en grundlig renovering av kapellet varvid tre tillbyggnader gjordes: vapenhus i norr och söder, samt sakristia i öster.
Kapellet utgör även jordfästningskapell för Dunkehalla kyrkogård.
1991 totalrestaurerades kapellet med ny färgsättning, ny altarmålning och ny tornprydnad. Det är ett litet och intimt kapell med plats för 100 personer.

Texter

Matteus 24:32-36
Hes 47:6-12
Bön nr 775 i ”Bönboken tradition och liv”

Liknelsen om fikonträdets knoppning
Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren.
Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer.
Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Musik

Psalm 490/ Guds son en gång i morgonglans
(Engelsk 1785-88, Grekisk/ John Brownlie/ Sv Text Anders Frostenson)

Psalm 746/En dag skall Herrens skapardrömmar
(Egil Hovland, E. Skie/ Jonas Jonson)

Vem sådde ett frö
(Jerker Leijon, Atle Burman)

Ps 798/ Som liljan på sin äng
(Svensk Folkmelodi)

Mellantid
(Per-Åke Wennerberg)

Over The Rainbow
(Harold Harlen)

Psalm 90/ Blott i det öppna
(Olle Widestrand, Britt Gerda Hallqvist)

Herren är min herde
(Nina Åkerblom Nielsen, Bibeln Psalm 23)

Ps 297/ Härlig är jorden
(Schlesisk Folkvisa Leipzig 1842, Bernhard Severin Ingemann/ Cecilia Bååth-Holmberg )

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano, Per-Åke Wennerberg Trumpet, Roland Pettersson Piano - Psalm 490/ Guds son en gång i morgonglans
  Kompositör: Engelsk 1785-88
 • 11.12
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano, Per-Åke Wennerberg Dragspel, Roland Pettersson Piano - Psalm 746/En dag skall Herrens skapardrömmar vers 1-3
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.15
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano, Per-Åke Wennerberg Dragspel, Roland Pettersson Piano - Psalm 746/En dag skall Herrens skapardrömmar vers 4-5
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.21
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano - Vem sådde ett frö
  Kompositör: Jerker Leijon
 • 11.27
  Nina Åkerblom Nielsen - Ps 798/ Som liljan på sin äng
  Kompositör: Enbart Tal
 • 11.28
  Per-Åke Wennerberg Flygelhorn, Roland Pettersson Piano - Ps 798/ Som liljan på sin äng
  Kompositör: Svensk Folkmelodi
 • 11.32
  Nina Åkerblom Nielsen Piano, Per-Åke Wennerberg Dragspel - Mellantid
  Kompositör: Per-Åke Wennerberg
 • 11.37
  Per-Åke Wennerberg Trumpet, Roland Pettersson Piano - Over The Rainbow
  Kompositör: Harold Harlen
 • 11.43
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano, Per-Åke Wennerberg Trumpet, Roland Pettersson Piano - Psalm 90/ Blott i det öppna
  Kompositör: Olle Widestrand
 • 11.47
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano - Herren är min herde
  Kompositör: Nina Åkerblom Nielsen
 • 11.52
  Nina Åkerblom Nielsen Sång Piano, Per-Åke Wennerberg Trumpet, Roland Pettersson Piano - Ps 297/ Härlig är jorden
  Kompositör: Schlesisk Folkvisa Leipzig 1842
 • 11.56
  Roland Pettersson Piano - Ps 297/ Härlig är jorden
  Kompositör: Schlesisk Folkvisa Leipzig 1842