Bussbråk på Västbanken

28 min
Hör Katja Magnussons reportage om hur israeliska bosättare vill stoppa palestinska arbetare från att resa på samma bussar som dem. Thella Johnson på den stora Natoövningen "Black Eagle" i Polen, vars försvar nu rustas för fullt. Vi får också en rapport från Sammetsrevolutionens 25-årsdag i Tjeckien. Och hur blir det med det där frihandelsavtalet mellan USA och EU? Redaktör är Martin Gens.