Venuspassage på nationaldagen

20 min
I sommar har vi chansen att uppleva ett astronomiskt fenomen som händer bara två gånger vart etthundratjugonde år; en Venuspassage. Den 6 juni kommer planeten Venus att långsamt passera framför solen, som en liten svart prick. Det här är en händelse som en gång spelade en stor roll för vår kunskap om världsrymden.

Venuspassager kommer i par, med åtta års mellanrum, men mellan paren dröjer det upp till 122 år. Det betyder att det inte var några Venuspassager alls under hela 1900-talet. Den senaste inträffade 2004.

Passagerna har haft stor betydelse för astronomins utveckling, särskilt det par av passager som inträffade 1761 respektive 1769. Då reste upptäckare och astronomer till jordens avlägsnaste hörn för att göra de observationer som gjorde att man för första gången kunde räkna ut hur långt det är till solen, och hur stort vårt solsystem verkligen är.

I Vetandets värld berättar astronomen Maria Sundin i Göteborg om vad Venuspassagerna har betytt för astronomin och vår kunskap om universum.