Radioessä: Kapitalisterna kapitalismens värsta fiende?

14 min
Är kapitalisterna i själva verket kapitalismens värsta fiende? Vilken roll spelar bankerna och finansinstituten i den pågående ekonomiska krisen? Sådana frågor diskuterar debattören Johan Norberg i veckans radioessä - och försöker hitta svar bland nationalekonomins klassiker.

Kapitalismen slog igenom som begrepp och ekonomiskt system i samband med att Europa industrialiserades på 1800-talet. Efter Murens fall är det få som förordar något annat. Men nu har det utbrutit en debatt om kapitalismens natur och i centrum för den finns bankerna och finansbranschen.

Fyra av tio amerikaner talar idag om ett system som är korrupt och bara gynnar ett litet fåtal.

Har klassikerna några svar?

Johan Norberg läser i dagens radioessä klassiska nationalekonomer   som Adam Smith och Joseph Schumpeter för att förstå vad som hänt med de marknadsekonomiska idealen, där folket skulle styra med efterfrågan och investeringar.

Den cyniske kommer lätt att tänka på ett annat avsnitt ur Adam Smiths Nationernas välstånd. Smith varnade där för att kapitalisterna ofta är kapitalismens värsta fiende och att deras politiska förslag därför bör mötas med stor misstänksamhet.