Fosterdiagnostik gav mig ett val

30 min
Jenny Sonesson glömmer aldrig barnmorskans blick på ultraljudsskärmen. Något var på tok med hennes foster. Vilka dilemman hamnar vi i nu när fosterdiagnostiken bir allt mer exakt och lättillgänglig?

Martin Westberg träffade Sofia  en sommar för sexton år sedan. De blev kära direkt och bestämde sig för att bilda familj . Sofia visste inte att hon  bar på en sällsynt genetisk  sjukdom  och att hennes barn löpte  50% risk att ärva sjukdomen. Fosterdiagnostik blev ett enkelt  men smärtsamt val.

Den här veckan i Tendens tar vi upp de svåra valen som vi står inför när fosterdiagnostiken  blir allt mer exakt och lättillgänglig. Frågan är hur blivande  föräldrar  hanterar dilemmat, ska de göra abort eller fullfölja  graviditeten .

 ‑Det är viktigt att poängtera att alla kvinnor har olika bakgrund och livssituation som borde räknas in när de gör fosterdiagnostik. Det säger Susanne Georgsson Öhman som är barnmorska, docent och högskolelektor på Sophia Hemmet Högskola i Stockholm. Hon har forskat om kvinnors upplevelser  kring undersökningar av fostret under graviditeten.

­