Digitalradion tar över i Norge

20 min
Allt talar nu för att Norge genom digitalradio fullt ut om två år. De krav på täckning, tillgång på DAB-apparater och lyssning bland norrmännen, som stortinget ställt, har fullföljts. FM-sändningarna kan därmed avslutas 2017.

Radiokanalerna sänds redan med DAB-teknik över hela landet och mer än 50 procent av lyssningen sker digitalt.  Genom att formulera en plan med konkreta mål, har stortingets politiker gett DAB-satsningen en slags deadline, som nu verkar hållas.

De två första kraven var 99,5 procents täckning med radiosändarna runt om i landet för public servicekanalerna (NRK) och 90 procent för de kommersiella kanalerna. Detta krav är i dagsläget uppfyllt genom en miljardsatsning från Norkring. Man har uppgraderat sändarna, och funnit ut kompletterande lösningar med extra master och satelliter för att nå in i alla svårnådda "hål" som det bergiga landskapet ger upphov till.

Ett tredje krav var att ge mervärde i programutbudet. Man har ökat från 5 till 22 rikstäckande kanaler. Det är framför allt de kommersiella kanalerna som fått ökat sändningsutrymme, men också NRK har skapat en ny kanalstruktur, där en kanal för äldre lyssnargrupper, P1+, skapats enbart för digitalradiolyssnarna. Det fungerar som ett lockbete för att folk ska skaffa DAB-radioapparater. I handeln finns nu i stort sett bara DAB-apparater att köpa (de klarar FM också).

För det fjärde ställdes kravet att DAB ska vara möjligt att installera i bilen. Det ska finnas serviceverkstäder för installation i minst hälften av kommunerna. Kravet anses uppfyllt.

Det femte kravet är att hälften av alla som lyssnar på radio gör det via DAB-radioapparat, dator eller mobil. Den senaste Gallupundersökningen visar att 51 procent gör det.

Stortinget ska därmed ha fått alla krav uppfyllda och kan besluta om nedsläckningen av FM år 2017. Nedsläckningen hastar eftersom parallell sändning för DAB och FM leder till dubbla kostnader.

I slutet av november väntas ensamutredaren Nina Wormbs, teknikhistoriker från KTH, som den svenska regeringen utsett, lägga fram en utredning om förutsättningarna för DAB i Sverige. Regeringen har sagt sig ha en vilja ha en framtida DAB-övergång, dock tidigast 2022.

Programmet är första delen av två om digitalradio. I morgon handlar programmet om valet av den tekniska standard som valts i Sverige, DAB, och de alternativ som finns till DAB, exempelvis DRM.

I dagens program medverkar Ulf Malnes, Oslo Bilstereo, Christian Ström, Norkring, Kenneth Andresen, P4 Radio, Ole Jörgen Torvemark, Radio.no, Lars Nyre, medieprofessor vid Bergens universitet och Öyvind Vassaasen, chef för digitalradioprojektet, NRK.