Pappa, har din son sett dig gråta?

15 min
Pojkar har känslor. Pojkar är kreativa, intuitiva och lyhörda. Pojkar är empatiska. Pojkar kan visa både rädsla, ledsnad, skam och ilska. Pojkar har från början alla de förment feminina karaktärsdrag som sedan förbjuds, tonas ner eller helt utesluts ur mansrollen. Den livslånga skolningen till man är lika genomgripande som den motsvarande processen för kvinnor, hävdar författaren Mats Söderlund. Programledare: Odd Clausen.