Grymma bilder?

24 min
Varför har adjektivet "grym" fått en ny betydelse? Ylva Byrman, doktorand i nordiska språk, berättar om hur ordet grym har fått en förändrad polaritet, från negativt till något positivt och hur andra ord har gått igenom en liknande process.

Dessutom - en uppdatering kring diskussionen om minskade bidrag till Terminologicentrum, TNC. Som vi pratade om i Språket för några veckor sedan.

Alla veckans språkfrågor

Har uttrycket "av och till" blivit vanligare?

Varför har ordet "grym" fått en ny betydelse?

Har fler hört att barn säger "får vi fråga?" istället för "får vi leka?"?

Vad kommer "hädd" i uttrycket "som man är klädd blir man hädd" ifrån?