Ett kulturhuvudstadsår går så fort...

44 min
Umeås år som europeisk kulturhuvudstad lider mot sitt slut. Kulturevenemangen har avlöst varandra och stadsbilden har förändrats med många nya byggnader. Kritiken sänder från det nyöppnade kulturhuset Väven för att tillsammans med gäster diskutera erfarenheter av det gångna året.

Inbjudna till programmet är kulturredaktionens Kerstin Berggren, Sara Meidell, kulturredaktör på Västerbottenskuriren, Katrin Sten, konstvetare och arkitekturhistoriker, samt statsvetaren Malin Rönnblom. De samtalar bland annat om vad året har inneburit för staden Umeå - vad som har en chans att bestå och utvecklas - om Väven och om det nya det Kvinnohistoriska museet lever upp till förväntningarna.

Programledare Gunnar Bolin och Anneli Dufva
Producenter Maria Götselius och Agneta Kellgren