Tänk om inte Jesper hade funnits

30 min
-Vi fick vara fred och vi slapp välja. Idag är jag överlycklig för det. Katarina Moen Lindberger och hennes man Lars är föräldrar till 14-årige Jesper som har Downs syndrom. De fick inget erbjudande om fosterdiagnostik den gången. Kanske hade de valt abort om de fått veta. För de hade ingen aning om vilket vanligt familjeliv som väntade.

De efterlyser en  diskussion om vad den snabba utvecklingen av fosterdiagnostiken betyder för synen på barn som annorlunda. Varför vill vi veta så mycket? Vad gör vi med informationen? Vilka barn kommer att väljas bort?
Hör också Lilian Bondo, ordförande i danska Barnmorskeföreningen, som tror att Sverige kan få samma utveckling som Danmark där antalet aborter av foster med Downs syndrom ökat kraftigt.
Och moralfilosofen Christian Munthe som ser risker med att samhället erbjuder för mycket undersökningar. En del av fosterdiagnostiken borde ses som lyxsjukvård som den enskilde betalar själv, menar han. Samhället ska inte pressa på och få blivande föräldrar att tro att det är obligatoriskt att ta reda på så mycket som möjligt om fostret.


Det tredje programmet i Tendens serie ”Hur ska vi hantera den nya fosterdiagnostiken?”. Producent: Anna-Brita Lindqvist