Så klimatanpassar du ditt hus

24 min
Tore Ivarsson har flyttat hem till barndomens Åhus och byggt ett enplanshus att bli gammal i. Men kommunen kräver klimatanpassning så att golvet ligger tre meter över dagens havsnivå på grund av kommande klimatförändringar. Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram en webbsida som heter VisAdapt där alla husägare kan ser vad de behöver göra med sitt hus för att klara framtida översvämningar, röta, värmeböljor, stormar och skred när den globala medeltemperaturen stiger. Klotet har också läst en ny rapport om "nudging", vänliga knuffar i grön riktning, och frågar ansvarig minister vad han tycker om metoden. Programledare: Marie-Louise Kristola och Johan Bergendorff.