Ring P1!

30 min
Om bland annat våldet inhom ishockeyn, skatteplanering och språkbruket i radio och TV. Programledare: Sverker Olofsson.