Fredsoptimist och Underground girls

15 min
Bitte Hammargren har mött Uri Avnery, den israeliska fredsrörelsens nestor, 91, som applåderar Sveriges erkännande av Palestina. Pernilla Stål har läst Jenny Nordbergs mycket uppmärksammade bok Underground girls of Kabul om fördelarna med att en flicka klär ut sig till pojke. Programledare: Odd Clausen.