Vilken plats har kvinnan i svenska moskéer?

44 min
Vilken plats har kvinnor rätt till, i själva moskén och i församlingens styrelse. Debatt bland svenska muslimer efter konflikt i en moské i Uppsala där kvinnorna nekas tillträde till lokaler. Reportage av Åsa Furuhagen och samtal mellan Abd al Haqq Kielan, ordförande i Svenska islamiska församlingarna, den riksorganisation som Uppsala moskén tillhör och Carolina Faraj, muslimsk feminist,debattör och skribent. Guds hus i Fisksätra uppmärksammat och kritiserat projekt, där kyrkan och moskén ska byggas samman. Var står man idag? Reportage av Elin Lemel. Krönika av Richard Myrenberg, SRs Afrikakorrespondent. Samtal med årets Elsa-pristagare, Bilan Osman, som får Svenska kommitten mot antisemitisms pris för sin konsekventa antirasism. Var hittar hon sin kompass? Vilken roll kan diakonin spela för att hjälpa samhällets svagaste. Samtal med Catharina Björnstedt, diakon i Danderys församling och en av initiativtagarna till ett upprop till socialförsäkringsministern.