Så framtidsäkras digital information

20 min
Vi människor skapar ständigt ny text, nya bilder och nya filmer - som vi sedan vill bevara och ta med oss in i framtiden. Världens arkiv fylls hela tiden på med ny information. Men hur ska vi om 50 eller 100 år eller rent av om tusentals år kunna plocka fram och tyda den digitala information som lagras idag?

EU-projektet PREFORMA har tagit sig an jätteutmaningen att försöka forska fram de hittills mest optimala kontrollverktygen, som ska säkerställa att de filformat vi lagrar information verkligen håller måttet.

– Ett grundproblem för oss idag är vi inte har något tillräckligt bra sätt att kontrollera till exempel pdf- och tiff-filer som vi lagrar information på idag. Men leder PREFORMA-projektet till att tillräckligt bra kontrollverktyg utvecklas, kan vi känna oss säkrare på att i framtiden kunna komma åt information som vi lagrar i digitala arkiv, säger Börje Justrell, projektkoordinator för PREFORMA.

Redan nu kan man konstatera att filformaten i befintligt arkivmaterial inte är tillräckligt bra för att det ska kunna kallas framtidssäkrat.

– Vi har exempelvis tittat på de senaste tio årens doktorsavhandlingar från alla svenska lärosäten, och bara ett fåtal procent av dem uppfyller grundläggande krav på att vara korrekt genererade. Det kan betyda problem att läsa dem i framtiden, säger Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde, och en av experterna inom PREFORMA-projektet.

I programmet medverkar Christina Olsson, arkivarie vid Riksarkivet i Stockholm, Börje Justrell projektkoordinator för PREFORMA, Riksarkivet i Stockholm och Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid högskolan i Skövde.