Ljus i mörkret

Här finns inget ljud
I en traditionell adventsmässa predikar kontraktsprost Maria Ottensten om hyllningarna till fredsfursten Jesus och hon undrar bland annat ”om det går åt rätt håll” idag.

I gudstjänsten från Örgryte nya kyrka i Göteborg leds kyrkokören av organist Erland Hildén. Sångsolist är Anna-Maja Persson Wahlqvist och Roland Lindgren är oboist.

Texter

I det nya kyrkoår som nu inleds med första söndagen i advent läses första årgångens texter. Men både dagens text ur Matteusevangeliets 21:a kapitel om Jesu intåg i Jerusalem och den ur Sakarjas bok finns med i alla tre årgångar.

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Textläsare

Musik

Psalm 103 Bereden väg för Herran
Kristusrop (Kyrie) 696:1 
Lovsången (Laudamus) 697:6 
Dotter Sion (G F Händel)
Psalm 104 Gläd dig, du Kristi Brud
Psalm 105 Hosianna, Davids son
Koppången (Per Erik Moraeus)
Psalm 109 Det susar genom livets strid
Helig (Sanctus) 698:1 
O Guds Lamm (Agnus Dei) 699:1 
När vintermörkret kring oss står (Bengt-Göran Sköld, arr Hildén)
Advent (Sture Olsson)
Bereden väg för Herran (folklig koral)
Advent (Otto Olsson)
Psalm 108 Gå Sion din konung att möta

(Det är oklart hur mycket av musiken som ryms i direktsändningen.)

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.03
  FÖrsamlingen, Erland Hildén, Örgryte Kyrkokör - Psalm 103 - Bereden VÄg FÖr Herran
  Kompositör: Tysk Folkmelodi
 • 11.08
  Församling - Sv Ps 696:1 Herre, Förbarma Dig
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.09
  Församlingssång - Psalm 697:6 Lovsången
  Kompositör: Okänd
 • 11.12
  Örgrgyte Kyrkokör - Dotter Sion
  Kompositör: Händel, Georg Friedrich
 • 11.14
  Församlingssång/Körsång - Psalm 104 - Gläd Dig Du Kristi Brud
  Kompositör: Regnart, J
 • 11.18
  Församlingssång - Hosianna Davids Son Svensk Psalm Nr 105
  Kompositör: Trad.
 • 11.33
  Anna-Maja Persson Wahlqvist, Örgryte Kyrkokör Under Ledning Av Erland Hildén - Koppången
  Kompositör: Per-Erik Moraeus
 • 11.41
  FÖrsamlingen, Örgryte Kyrkokör, Erland Hildén - Psalm 109 - Det Susar Genom Livets Strid
  Kompositör: D Ahlberg
 • 11.45
  Församlingssång, Erland Hildén, Maria Ottensten - LovsÄgelsen Sursum Corda & Prefationen
  Kompositör: Liturgisk
 • 11.47
  Församlingssång - Ps. 698:1, Helig
  Kompositör: Trad. 1100-Talet
 • 11.50
  Församlingssång - Ps. 699:1, O, Guds Lamm
  Kompositör: Trad., 1400-Talet
 • 11.52
  Örgryte Kyrkokör - När Vintermörkret Kring Oss Står
  Kompositör: Trad
 • 11.55
  Örgryte Kyrkokör Under Ledning Av Erland Hildén - ADVENT
  Kompositör: Sture Olsson
 • 11.57
  Örgryte Kyrkokör - Bereden Väg För Herran (Sv Ps 103)
  Kompositör: Folklig Koral (Boda)