Lunchekot 30 november

Här finns inget ljud
Miljöpartiet har analyserat valresultatet — Minskat opinionsgap mellan de politiska blocken — Vill schweizarna begränsa invandringen? Rösträkningen pågår — Sarkozy vänder åter blicken mot den franska presidentposten — Vilken väg väljer Moldavien, öst eller väst?